home

workshops over omgaan met verzameldrang

Manita Overweg - 28 augustus 2012

alt tekst

doelgroepen: het veld van het maatschappelijk werk, psycho-sociale hulpverlening, woningbouwverenigingen, (semi-) gemeentelijke instanties, woongroepen etc

Ik verzorg trainingen (al dan niet on the job) of workshops over:

  • de achtergronden en de triggers van en de nieuwste inzichten over verzameldrift (hoarding)
  • the do’s en don’t’s in te volle huizen
  • hoe om te gaan met de confrontatie tussen respect en resultaat (veiligheid, voortgang)
  • hoe om te gaan met huisgenoten/familieleden / intimi / buren / derden en hoe die in te zetten als hulptroepen / sociaal opvangnetwerk
  • hoe om te gaan met elkaar en de druk vanuit omwonenden, handhavers, regelgeving en (veiligheids-)voorschriften
  • je eigen grenzen als hulp- / zorgverlener
  • het pragmatisch gebruik maken van kennis uit de cognitieve gedragstherapie
  • zelfhulpgroepen
  • de clutter-hoarding scale

(en ik kan goede boeken aanraden :)

home