home

Nederlandse vertaling DSM 5 definitie hoarding

diagnostische criteria verzameldrang

alt tekst

29 november 2013

Hierbij mijn eigen vertaling van
de DSM 5 - diagnostische criteria voor hoarding =
verzameldrang
verzameldwang
verzamelzucht
verzamelwoede
verzameldrift
problematisch verzamelen:

a. voortdurende en aanhoudende problematiek om afscheid te nemen en afstand te doen van eigendommen los van hun (economische) waarde.

b. de problematiek is te wijten aan de sterke drang en de dringende behoefte om eigendommen te bewaren en/of aan de onmogelijkheid (de pijn, de angst en/of de besluiteloosheid) om ze weg te doen.

c. de symptomen leiden tot een opeenhoping van heel veel eigendommen die de woon- of werkruimten vullen, zodanig dat deze niet meer normaal gebruikt kunnen worden voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Als alle ruimten netjes en functioneel zijn, dan is dat enkel en alleen vanwege de interventies van anderen (bijvoorbeeld familieleden, schoonmaakhulp, autoriteiten).

d. de symptomen veroorzaken klinisch duidelijk lijden of problemen in de sociale omgang, op het werk of op andere belangrijke terreinen (waaronder begrepen het onderhouden van een veilige omgeving voor zichzelf en anderen).

e. de verzameldrang-symptomen zijn niet toe te schrijven aan een algemene medische conditie (bijvoorbeeld hersenbeschadiging, cerebrovasculaire ziekte).

f. de verzameldrang-symptomen komen niet uitsluitend voor als symptomen van een andere psychische stoornis
(bijvoorbeeld hoarding door dwanghandelingen bij obsessief-compulsieve stoornis, verminderde energie bij zware depressie,
wanen bij schizofrenie of andere psychotische stoornissen, cognitieve tekortkomingen bij dementie, beperkte belangstelling bij autisme, het hamsteren van voedsel bij het Prader-Willi syndroom).

(*the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)

home