home

huis te vol?

verschillende mogelijkheden van overvoltrajekten: wat is er nodig en haalbaar?

alt tekst

Jij of iemand die je dierbaar is heeft dringend hulp nodig en je vraagt je af hoe jij mijn hulp kunt inschakelen om een overvol huis aan te pakken?! Hoe ontstaat er weer ruimte, licht en lucht?

Als je hierbij mijn hulp wil inschakelen, dan mag je me bellen. Ik geef in ons eerste gesprek al heel veel weg. Mijn ervaring is dat mensen daarna bijna nooit doorpakken. Meestal belt er namelijk iemand voor iemand anders. En is degene die het betreft er nog niet aan toe. Of vormen de kosten een obstakel (60 euro per uur plus de helft van de reistijd en evt parkeerkosten evt de huur van containers etc). Maar als ervoor wordt gekozen om me in te schakelen, dan kom ik en dan is het ook meteen boter bij de vis. Ik kom niet eerst kennismaken (dat hebben we telefonisch al gedaan) of kijken (kijken helpt niet: we gaan of aan de slag of ik hoef ook niet te komen....). Ik kan bij heel veel spullen toch niet inschatten wat het tempo kan zijn, hoe lang het gaat duren of wat we gaan tegenkomen. Dat hangt allemaal meer af van degene met wie ik werk en met wat er allemaal in de stapels zit......

Dus als je aan de slag wil, dan zijn

dit de mogelijkheden:

1. directe actie
We komen telefonisch tot afspraken en als iedereen gemotiveerd is en we hebben alles ook schriftelijk goed geregeld dan gaan we aan de slag!
Voordeel: meteen actie en beweging, een positieve focus, geen tijd voor twijfel en gepieker.

Er volgt -vaak langzaamaan- resultaat. En daarmee overzicht, inzicht en uitzicht

2. een Utime scan
Ik kom persoonlijk langs. Afhankelijk van de wensen richt ik me op degene die verzamelt en/of ik beoordeel mede aan de hand van de clutter-hoarding-scale het huis. Zo kan ik een globale inschatting geven van wat er minimaal nodig is om de veiligheid te garanderen. Harm reduction heet dat in het engels: we zorgen er allereerst en minimaal voor dat het weer veilig wonen en leven wordt in het huis. Ik kan ook adviseren over de manier waarop en organize-tips, trucs en handvaten geven. Verder kunnen we allebei ‘voelen’ en nagaan of er vertrouwen over en weer bestaat om het traject samen aan te gaan.

3. projectteam
Ik doe de scan met iemand die al betrokken is bij de situatie dan wel iemand die ook een rol gaat spelen in het traject (een ontruimer, een instantie, de gemeente….) We gaan samen met degene met teveel spullen aan de slag in een breder samenwerkingsverband.

In het vervolgtraject zijn verschillende modules:

1e organizing
Ik begeleid in het maken van keuzes, het leren afstand doen en het herinrichten. Ik gooi nooit zelf iets weg: Alleen in uitzonderingsgevallen en op basis van een expliciet (schriftelijk) verzoek kan ik voor het afvoeren zorgdragen van spullen waarvan degene die last heeft van een teveel aan spullen, afstand heeft gedaan..

2e ontruiming
Alleen en voor zover degene die last heeft van een teveel aan spullen ontruimers wil inschakelen, kan ik ontruimers regelen en zorgdragen voor goede afspraken en de uitvoering daarvan.
In opdracht van een derde waarbij er sprake is van een gedwongen ontruiming kan ik ingeschakeld worden om de belangen te dienen van degene die ontruimd wordt. Mijn begeleiding mag echter nooit een dekmantel zijn van traumatiserend handelen....

3e overleg
Utime stemt af met andere betrokkenen: therapeuten of begeleiders in de psychische / medische hulpverlening (na daartoe schriftelijk gemachtigd te zijn), de brandweer, de gemeente etc.

4e coördinatie
Utime doet ook de coördinatie van het gehele team van hulp- en dienstverleners

Ik werk in principe landelijk. Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen: Ik zie je telefoontje of mailtje graag tegemoet!

home