home

werkwijze bij individuele begeleiding

alt tekst

individuele begelelding waarin?

Als je teveel hebt aan spullen,
aan taken

Als je weinig hebt aan
ruimte, tijd en structuur

moeilijk prioriteiten kunt stellen
door de bomen het bos niet meer ziet,

dan kan het leven en je werk makkelijker worden als je mij, (Manita Overweg) inschakelt.
Ik begeleid je graag naar een betere organisatie en daarmee naar een betere dag en betere dagen

De klant staat centraal. Vandaar dat ik me tot jou, als klant, richt.

 • we gaan uit van jouw kracht;
 • we gaan uit van jouw keuzen; ik kan je helpen te kiezen en leren (makkelijker) keuzes te maken;
 • we werken samen;
 • en ik doe aan actief luisteren en stel de goede vragen :).

Life Organizing en timemanagement-begeleiding
Meestal is het opruimen en het beter organiseren van je spullen en papieren de eerste stap op weg naar efficiënter en effectiever werken en leven. Ik sta naast en achter je en geef aan. Door de goede vragen te stellen en door het onmiddellijk te doen ontstaat stukje bij beetje overzicht en structuur. Tijdens het organiseren van je ruimte zien we ook steeds beter hoe je met je tijd omgaat. Ik zal je tips geven, we pakken zaken direct aan en zo doe je vaardigheden op die je ook tijd zullen besparen.

Reïntegratie- en pgb-trajecten
Ik werk ook in opdracht van mensen met een pgb (een persoons gebonden budget), vooral vanwege beperkingen op het vlak van autisme, ad(h)d en verzameldrang (hoarding).

Kwaliteit
Ik sta vanzelfsprekend in voor de kwaliteit van mijn dienstverlening. Daarom:

 • veiligheid voor alles: jij moet je veilig voelen (met mij maar ook in je huis) en voor jou is de veiligheid van je huis het meest belangrijk!
 • streven we naar regelmaat, systeem en overzicht
 • werken we stapje voor stapje met respect voor jouw eigen tempo
 • laten we ons leiden door pragmatische resultaatgerichtheid
 • richten we onze aandacht op de essentie en de energie en
 • gaan we uit van jouw eigen kracht: als die wat is weggezakt, dan trekken we hem weer naar boven :)
 • bezit ik gelukkig :) over goede communicatieve vaardigheden oa ten behoeve van de verslaglegging
 • en kan ik ook brieven voor je schrijven of (instanties) bellen
 • en zorg ik voor administratieve zorgvuldigheid ten behoeve van de (pgb-)verantwoording

Mogelijkheden
We sluiten aan bij wat er wel werkt. Bij wat je goed kan en bij wat je wil doen. Al doende komen we er achter wat je belangrijk vindt en hoe je het graag wil. En daar richten we ons op. Stapje voor stapje. Beetje bij beetje. Een voor een.
We maken het zo prettig mogelijk en werken dus zoals jij het liefste bezig bent.
Jij bent de schipper en ik ben de stuurman: Ik stuur en bewaak dat we de goede kant op gaan :)
Als het jou goed doet, kunnen we na een paar uur Organizen gaan wandelen of zelfs (beginnen met) hardlopen. (Zie mijn blog: Organizen en dan bewegen)
Bewegen kost energie en geeft energie: Beweging is heel louterend en
'beweging brengt je verder' :)

Volgorde in de besluitvorming
De logische volgorde als je een beslissing moet nemen is:
1: Aandacht
2: Analyse
3: Actie
Ik ondersteun je bij het maken van keuzen. En ik bewaak ze ook. Ik help je door met aandacht naar je te luisteren en te kijken. Door met jou te analyseren wat belangrijk voor je is en op basis van die analyse daar daar samen gerichte actie op te nemen. Zodat het wordt hoe je het wil.

Tussentijdse begeleiding en nazorg
Tussen de afspraken ben ik bereikbaar voor tussentijdse telefonische coaching. Nadat de opdracht is afgesloten is er altijd nazorg, soms in de vorm van een verslag.

We werken vanuit respect
Respect voor moeilijkheden, depressie, achterstand, vertraging, stoornissen, angsten en beperkingen.
Ik werk wel volgens het adagium: 'afspraak is afspraak' en schep graag over en weer duidelijkheid: zodat we allebei weten wat we aan elkaar hebben.

Uitgangspunten

 • we creëren ruimte

ruimte in jouw omgeving - ruimte voor jouw lijf - ruimte in jouw hoofd

 • je zorgt goed voor jezelf

Zoals door te starten met een organizing-traject, waarvan je de rest van je leven baat hebt.

 • Positieve kracht

Ook jij kunt leven en werken in een omgeving die je naar je hand hebt gezet.

 • Leef jouw leven, láát je niet leven, en laat de ander zíjn leven leven!

Dit betekent dat we zoveel mogelijk werken vanuit jouw behoeften: zo werkt de een het liefst met een kaartenbak, terwijl de ander informatie in zijn pc wil bewaren.

losse timemanagement-begeleiding-consulten
Het training-in-tijd-traject bestaat over het algemeen uit drie bijeenkomsten van elk 2 uur. Ook hier volg ik het spoor van aandacht, analyse, actie. En ook hierin werk ik van binnen naar buiten. Dat wil zeggen vanuit jouw wensen. Je kunt dit maatwerk dan ook geenszins vergelijken met de timemanagement(dag-)cursussen waarop je allerhande zeer handige ‘foefjes’ leert, die je in je hoofd prent maar die je de volgende dag op het werk al weer vergeten bent....... De timemanagementvaardigheden die je van Utime leert zijn zo makkelijk en zo logisch dat je ze vanzelf zult toepassen en zult blijven gebruiken eenvoudigweg omdat ze werken!

integer
Verder kunt je ervan op aan dat ik strikt vertrouwelijk omga met je gegevens. Ik werk vanuit mijn beroepsgeheim en ik ben aangesloten bij en onderwerp me aan de beroepscode van de NBPO Beroepsvereniging van Professional Organizers. Deze beroepsvereniging behartigt de belangen van haar leden door het vakgebied onder de aandacht te brengen en de professionele kwaliteit te garanderen.

doorlopende ontwikkeling
Ik ben lid van de NBPO én van de internationale ICD: Institute for Challenging Disorganization. Via / bij de NBPO doe ik bij- en nascholing en intervisie. Bij de ICD volg ik doorlopend de opleiding.

Voor wie is deze informatie?
Deze informatie is bestemd voor alle potentiële klanten en doorverwijzers die willen weten wat ik hen kan bieden, dus voor:

 • moeders, vaders, kinderen, hele (samengestelde) gezinnen
 • mensen met een pgb
 • (huis-)artsen, psychologen, psychiaters, coaches en maatschappelijk werkers
 • hulpdiensten, (gemeentelijke) instanties, woongroepen, thuiszorgorganisaties
 • zelfstandig ondernemers
 • werknemers
 • arbo-artsen
 • HR-medewerkers, afdelingshoofden, managers
 • en alle anderen,
die voor zichzelf of voor anderen extra begeleiding of training zoeken om beter georganiseerd te worden (en te blijven).

home