home

the peaceful majority were irrelevant

12 september 2014

alt tekst

Hieronder in een YouTube filmpje de vraag van Saba Ahmed, een Amerikaanse moslima en rechtenstudente en de reactie van Brigitte Gabriel van het Benghazi Committee. Ahmed stelt op 16 juni 2014 dat de strijd niet met wapens kan worden opgelost. Gabriel reageert heel heftig. Misschien begrijp ik het verkeerd, maar ik had het idee dat Gabriel niet helemaal op de vraag ingaat, maar de reactie is sowieso de moeite waard. Ze noemt Nazi-Duitsland, China, Rusland en ze constateert steeds dat de radicalen hun gang konden gaan en dat de geschiedenis ons leert dat:

‘the peaceful majority were irrelevant’.

Ahmed bedankt vriendelijk voor het antwoord en stelt vervolgens vast dat zij zich als peaceful majority niet irrelevant voelt. Ze worden het erover eens dat het in ieder geval niet alleen met wapens kan en Ahmed gaat mee in de voorzet dat zij dan –bij deze- the head van the muslim peace movement is. Nice!

video

Waarom ik dit deel?
Ik zou heel graag willen dat we met zijn allen lering trekken uit de geschiedenis, dat we besluiten dat de peaceful majority er wél toe moet doen, zeker als het gaat om zoiets belangrijks als de inrichting van de samenleving en waardevolle waarden en normen.

Gabriel benoemt heel expliciet dat de meerderheid in een samenleving dingen laat gebeuren, geen stelling neemt, laat staan actie en om die reden geen rol van betekenis speelt. En dat is afschuwelijk als er een systeem bestaat of ontstaat dat de waardigheid van
(mede-)menselijkheid ondermijnt. Dan zou ieder voor zich en men liefst allen samen (systematisch) een vuist moeten maken, krachten bundelen en opkomen voor een systeem waar ieder mens(enleven) telt en mensen het beste halen uit zichzelf en met en uit de ander.

Op naar nog meer verlichting dus.
Sta voor de grondwet en onze universele mensenrechten.
Koester, bewaak en pleit voor respect, mededogen en liefde.
Voor mens, dier en milieu.
Voor Vrijheid en eigen verantwoordelijkheid.

Voor een SAMENleving dus.

home