home

essentie in de communicatie

alt tekst

Interne en externe communicatie

 • een nieuwsbrief uitgeven ?
 • een beschrijving van de procedures?
 • nuttigere vergaderingen, beter overleg en meer onderling begrip?
 • goed reageren op een belangrijke mail?
 • sluitende algemene voorwaarden?
 • een workshop voor het team?

Betere communicatie hard nodig?

Utime kan je (bedrijf) werkzaamheden op het vlak van in- en externe communicatie uit handen nemen. Als de communicatie goed is, dan is de basis goed. Zo’n basis kan misverstanden, ergernis en tijdverlies voorkomen. Het levert goede relaties en dus winst op!

Dat geldt:

 • voor jou ook in relatie tot je collega’s en je medewerkers
 • ten opzichte van klanten en (toe-)leveranciers
 • thuis

onderwerp:
in principe kan Utime zich in elk onderwerp verdiepen en zich over elke vraagstelling buigen

vorm:

 • schrijven (artikelen, persberichten, interviews etc);
 • redigeren;
 • reageren op brieven;
 • sparringpartner zijn:
 • belangenbehartiger, bemiddelaar (mediator) of onderhandelingspartner in geschillenbeslechting;
 • opstellen van standaarden waaronder ook algemene voorwaarden en (raam-)contracten etc;
 • adviseren over communicatiepatronen;
 • uitzoeken en in kaart brengen van procedures en richtlijnen;
 • trainingen in de vorm van individuele begeleiding;
 • interactieve workshops over communicatie (algemeen, het geven van feedback, de waarde van complimenten), relaties (lastige klanten, toeleveranciers) of gespreksvoering;
 • (confrontatieve) coaching

voor wie:
individuen, teams, afdelingen, mkb, brancheverenigingen en andere groepen

Tíjdens de samenwerking met Utime:

 • Aandacht voor de boodschap > maatwerk
 • Analyse van de meest optimale vorm
 • Actie in de vorm van een kritische en creatieve instelling

de samenwerking met Utime:

De geleverde tekst onderscheidt zich in duidelijkheid door eenvoudig taalgebruik (zo nodig ook op detailniveau).
De verzorgde workshop is voor iedereen ‘veilig’, respectvol en een opsteker.
Het geleverde laat zijn sporen na.

home